Lyhyt esittely blogista, hankkeista ja kumppaneista

Osaava Yritys – Yritysten osaamisen kehittäminen on kansainvälisten hankkeiden yhteinen blogi. Kukin hankkeista lähestyy Itämeren alueen yritysten osaamisen kehittämistä omasta näkökulmastaan.

Sustainabuild

Hankkeen tavoitteena on antaa rakennusalan insinööriohjelmien opiskelijoille tietoa kestävän kehityksen tavoitteista (SDG) ja mahdollisuuksista huomioida niitä käytännössä niin suunnittelun ja toteutuksen kuin käytön, huollon ja korjausten yhteydessä.

Hanketta hallinnoi hankkeen pääpartneri University College of Northern Denmark (UCN)

Wood for Youth

Wood for Youth -hankkeen tavoitteena on lisätä puurakennusalan kiinnostavuutta nuorten keskuudessa ja sitä kautta saada lisää osaavaa työvoimaa alan yrityksille. Hankkeen aikana kehitetään tieto- ja koulutuspaketteja ammatilliselle ja korkea-asteelle.

Hanketta hallinnoi hankkeen pääpartneri Estonian Woodhouse Association

Easy Energy

Easy Energy -hanke kerää ja kehittää parhaita käytäntöjä helppoon energian säästöön, levittää tietoa niistä ja kehittää koulutuspaketteja energian säästöön liittyvistä aiheista.

Hankkeen pääpartneri on Hanse Parlament e.V. Suomesta hankkeessa ovat mukana Satakunnan ammattikorkeakoulu ja liitännäispartnerina Porin kaupunki.

BA&VET

BA&VET-hanke kehittää ammatillisen ja korkea-asteen yhdistäviä koulutuksia vastuullisen ja kestävän johtamisen sekä energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian alueille.

Hankkeen pääpartneri on Hanse Parlament e.V.

DIG-CON

Hankkeessa tuetaan rakennusalan pienten ja keskisuurten yritysten digitaalista siirtymää kehittämällä koulutuksia ja valmennuksia yritysten tarpeisiin.

Pääpartneri: Hanse Parlament e.V.

WIN4SMEs

WIN4SMEs-hanke kehittää HR-osaamista ja luo hank-keen jäsenmaihin osaamiskeskuksia vastaamaan PK-sektorin osaamistarpeisiin. Hanke alkoi maaliskuussa 2024 ja päättyy maaliskuussa 2028. Hankkeen pääpartneri on Hanse Parlament e.V. Suomessa hanketta koordinoi Satakunnan ammattikorkeakoulu. Muut suomalaiset partnerit ovat Sataedu ja Satakunnan kauppakamari.

Seuraavat projektit ovat joko päättyneet tai päättymässä.

Inbets-hanke edistää yritysten sukupolvenvaihdoksia keräämällä ja kehittämällä innovatiivisia käytäntöjä sukupolvenvaihdosten tukemiseksi ja seuraajan osaamisen ja kyvykkyyden varmistamiseksi.

Bachelor& Meister – hanke kehittää kaksoistutkintoja, joissa ammatilliset taidot ja korkeakoulutasoinen teoreettinen osaaminen vastaavat yritysten tarpeisiin.

Intact –hanke kehittää tapoja maahanmuuttajien osaamisen ja ammattitaidon tunnistamiseksi ja yritysten tarpeita vastaavan jatkokoulutustarpeen arvioimiseksi.

KA For HR –hanke tukee innovatiivisia yrityksiä ja yrittäjiä luomalla inhimillisten resurssien (Human Resources, HR) ja organisaatioiden kehittämiseen keskittyviä yhteenliittymiä (Knowledge alliances, KA).

WWW&CE –hanke kehittää yritysten osaamista veden, jäteveden, jätteiden ja kiertotalouden teknologioissa ja toiminnoissa.

Euroopan Unionin osarahoittamia hankkeita hallinnoivat Hanse-Parlament ja Baltic Sea Academy sekä University College of Northern Denmark UCN (Sustainabuild – hanke) ja Estonian Wood Association (Woood4Youth -hanke).

SAMK logo

Satakunnan ammattikorkeakoulu on hankkeiden suomalainen partneri.

.

Satakunnan yrittäjät on Inbets-hankkeen liitännäispartneri.

.

Porin kaupunki on Easy Energy -hankkeen liitännäispartneri.

.

Satakunnan kauppakamari ja

.

Sataedu ovat WIN4SMEs-hankkeen kumpaneita.

.

University College of Northern Denmark (UCN) on tanskalainen ammattikorkeakoulu, jonka pääkampukset sijaitsevat Aalborgissa.

Estonian Woodhouse Association on Viron puutaloteollisuutta ja alan toimijoita edustava yhdistys.

Hanse-Parlement on Itämeren alueen kauppakamarien, käsityöläiskiltojen ja yrittäjäjärjestöjen yhteistyöelin, jonka tavoitteena on tukea Itämeren ympärysvaltioiden pienten ja keskisuurten yritysten toimintaa ja kehittymistä.

Baltic Sea Academy on Hanse-Parlamentin ja Itämeren ympärysvaltioissa toimivien ammattikorkeakoulujen ja tiedeyliopistojen muodostama organisaatio, joka toimii siltana akateemisen maailman ja yritysmaailman välillä ja tuo yritykset ja korkeakoulut saman pöydän ääreen.

Erasmus+ on Euroopan Unionin rahoitusohjelma koulutukseen ja kasvatukseen liittyville kehityshankkeille

Interreg – Baltic Sea Region on Euroopan unionin aluekehitysrahaston ohjelma Itämeren alueen kehityshankkeiden rahoittamiseen.

Interreg Central Baltic Programme on Euroopan unionin aluekehitysrahaston ohjelma Ruotsin, Suomen, Viron ja Latvian alueille kohdistuvien valtioiden rajoja ylittävien kehityshankkeiden rahoittamiseen.