Lyhyt esittely blogista, hankkeista ja kumppaneista

Osaava Yritys – Yritysten osaamisen kehittäminen on kansainvälisten hankkeiden yhteinen blogi. Kukin hankkeista lähestyy Itämeren alueen yritysten osaamisen kehittämistä omasta näkökulmastaan.

Sustainabuild

Hankkeen tavoitteena on antaa rakennusalan insinööriohjelmien opiskelijoille tietoa kestävän kehityksen tavoitteista (SDG) ja mahdollisuuksista huomioida niitä käytännössä niin suunnittelun ja toteutuksen kuin käytön, huollon ja korjausten yhteydessä.

Hanketta hallinnoi hankkeen pääpartneri University College of Northern Denmark (UCN)

DIG-CON

Hankkeessa tuetaan rakennusalan pienten ja keskisuurten yritysten digitaalista siirtymää kehittämällä koulutuksia ja valmennuksia yritysten tarpeisiin.

Pääpartneri: Hanse Parlament e.V.

Seuraavat projektit ovat joko päättyneet tai päättymässä.

Inbets-hanke edistää yritysten sukupolvenvaihdoksia keräämällä ja kehittämällä innovatiivisia käytäntöjä sukupolvenvaihdosten tukemiseksi ja seuraajan osaamisen ja kyvykkyyden varmistamiseksi.

Bachelor& Meister – hanke kehittää kaksoistutkintoja, joissa ammatilliset taidot ja korkeakoulutasoinen teoreettinen osaaminen vastaavat yritysten tarpeisiin.

Intact –hanke kehittää tapoja maahanmuuttajien osaamisen ja ammattitaidon tunnistamiseksi ja yritysten tarpeita vastaavan jatkokoulutustarpeen arvioimiseksi.

KA For HR –hanke tukee innovatiivisia yrityksiä ja yrittäjiä luomalla inhimillisten resurssien (Human Resources, HR) ja organisaatioiden kehittämiseen keskittyviä yhteenliittymiä (Knowledge alliances, KA).

WWW&CE –hanke kehittää yritysten osaamista veden, jäteveden, jätteiden ja kiertotalouden teknologioissa ja toiminnoissa.

.

Euroopan Unionin osarahoittamia hankkeita hallinnoivat Hanse-Parlament ja Baltic Sea Academy sekä University College of Northern Denmark UCN (Sustainabuild – hanke). Satakunnan ammattikorkeakoulu on hankkeiden suomalainen partneri. Satakunnan yrittäjät on Inbets-hankkeen liitännäispartneri.

University College of Northern Denmark (UCN) on tanskalainen ammattikorkeakoulu, jonka pääkampukset sijaitsevat Aalborgissa.

Hanse-Parlement on Itämeren alueen kauppakamarien, käsityöläiskiltojen ja yrittäjäjärjestöjen yhteistyöelin, jonka tavoitteena on tukea Itämeren ympärysvaltioiden pienten ja keskisuurten yritysten toimintaa ja kehittymistä.

Baltic Sea Academy on Hanse-Parlamentin ja Itämeren ympärysvaltioissa toimivien ammattikorkeakoulujen ja tiedeyliopistojen muodostama organisaatio, joka toimii siltana akateemisen maailman ja yritysmaailman välillä ja tuo yritykset ja korkeakoulut saman pöydän ääreen.

Erasmus+ on Euroopan Unionin rahoitusohjelma koulutukseen ja kasvatukseen liittyville kehityshankkeille

Interreg – Baltic Sea Region on Euroopan unionin aluekehitysrahaston ohjelma Itämeren alueen kehityshankkeiden rahoittamiseen.