Muuallakin on yrittäjyyttä – uskokaa tai älkää

Kari Lilja, TkT, Erikoistutkija; Sirpa Sandelin, TkT, Yliopettaja

Kansainvälisiä kuulumisia

Kahdeksas €ntime-konferenssi €ntime 2019 pidettiin 11.-12.4.2019 Gdanskissa, Puolassa. Isäntänä toimi Gdanskin teknillisen yliopiston Taloustieteen tiedekunta. Konferenssin teemana oli tällä kertaa nykypäivän yrittäjyys eri muodoissaan. Suomesta paikalla oli edustus kahdesta ammattikorkeakoulusta; Satakunnan ammattikorkeakoulun edustajan lisäksi paikalla oli kaksi edustajaa Hämeen ammattikorkeakoulusta. Molempien suomalaisten korkeakoulujen edustajat esittivät projekteihinsa liittyviä tutkimustuloksia käsittelevät artikkelit.

Runsaudensarven kootut kiusaukset

Tieteellisiin konferensseihin osallistumisen ikävä puoli on runsaudenpula: Mielenkiintoisia aihealueita ja esityksiä saattaa samaan aikaan olla monta rinnakkaista, mutta yksi ihminen pystyy seuraamaan vain yhtä sarjaa kerrallaan. Näin oli myös Gdanskissa.  Koska runsauden keskellä on pakko tehdä valintoja, seurasin teemaa, joka oli läheinen Inbets-projektille ja käsitteli aihepiiriä, joka on ajankohtainen myös Suomessa: ”Entrepreneurial orientation”. Sujuvia suomenkielisiä vastineita ilmaisulle voisivat olla esimerkiksi ”Yrittäjämäinen asenne” tai ”Yrittäjyyteen suuntautuminen”, joka olisi sanatarkka käännös, mutta semanttisesti kauempana siitä, mitä useimmat esitykset käsittelivät.

Yritykset ja yrittäjät tarvitsevat toisiaan – myös perheitään

Esityksissä muistutettiin siitä, että yksikään ihminen tai yritys ei ole saari. Jokainen tarvitsee muita, verkostoja, viestintään ja toimintaan. Todettiin, että yrittäjämäiseen asenteeseen kuuluu riskin otto, joka yhdessä innovatiivisuuden ja proaktiivisuuden kanssa vaikuttavat positiivisesti yrityksen suorituskykyyn. Joku kuitenkin varoitti moraalisista riskeistä, jotka johtavat resurssien tuhlailuun. Yrittäjyyttä tarkasteltiin myös luottamuksen ja uskon kannalta: Yrittäjä joutuu sekä luottamaan muihin että olemaan muiden luotettu, mikä vaatii uskoa itseensä, muihin ja tulevaisuuteen. Puheenvuoroissa nostettiin esille perheyrittäjyyden merkitys ja onnistuneen sukupolvenvaihdoksen tärkeys yhteiskunnan kannalta, kehotettiin miettimään myös epätavallisia vaihtoehtoja seuraajiksi ja muistutettiin ajoissa aloitetun suunnittelun tärkeydestä. Myöskään startup-yritysten kansainvälistymistä ei unohdettu.

Akateemista yrittäjyyttä vai riskien välttämistä?

Kahdessa puheenvuorossa pohdittiin yliopistojen yritystoiminnan ja akateemisen yrittäjyyden edellytyksiä ja palvelu- ym. tukitarpeita. Ongelmana tällä hetkellä on, että yliopistot kokevat edelleen tärkeimmäksi tehtäväkseen opetuksen, ja muun toiminnan koetaan kilpailevan samoista resursseista (= rahasta) vaikka molempien aiheesta puhuneiden mielestä yliopistojen harjoittama akateeminen yrittäjyys voisi toteutuessaan muodostaa uuden rahoituskanavan. Kukaan ei kuitenkaan pohtinut sitä miten akateeminen riskien välttämisen ja kaiken varmistamisen perinne sopii yhteen riskipitoisen yrittäjyyden kanssa.

Tiivistelmä kaikista seuratuista esityksistä on järjestetty aihealueittain.

Artikkeli on kirjoitettu Euroopan unionin Euroopan aluekehitysrahaston Itämeren alueen ohjelman rahoittaman Inbets-hankkeen puitteissa. Vastuu artikkelissa esitetyistä näkemyksistä on yksinomaan kirjoittajilla