PKDIGI2020 Koulutus

Tietokone ohjaa muistiinpanoja

Koulutus on maksuton

Koulutuksen aloitus: 3.12.2020 klo 09.00

Kesto: noin 3kk

Digitalisaatio haastaa PK-yrityksiä miettimään toimintaansa uudelleen. Voisiko yrityksen toimintoja, esimerkiksi henkilöstöhallintoa kehittää ja tehostaa digitalisaation avulla? PKDIGI2020 on koulutus, joka on suunnattu henkilöille, joilla on halukkuutta, tarvetta tai mielenkiintoa digitalisaation edistämiseen PK-yrityksessä.

Koulutuksessa käsiteltäviä asioita:

Digitalisaation peruskäsitteet
Digitalisaatio yhteiskunnassa
– Euroopan unioni ja digitalisaatio PK-yritysten kannalta
Digitalisaatio ja PK-yritykset
– Muuttuva liiketoimintaympäristö
– Nopeutuva aikataulu
– Uudet liiketoimintamallit
– Digitaalinen kyvykkyys
Digitalisaatio ja HR
– Tiedon kerääminen, jalostaminen ja säilyttäminen
– Lakisääteiset raportoinnit
– Velvoitteet

Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena, joka alkaa etäoppimisjaksolla. Aloituspäivänä osallistujille järjestetään verkon välityksellä aloitusseminaari, joka sisältää johdannon aiheeseen ja opastuksen kurssia koskevaan käytännön asioihin. Varsinaiseen opetukseen jokainen voi osallistua oman aikataulunsa mukaisesti.

Koulutus sisältää ohjatun käytännön jakson: Jokainen toteuttaa työpaikallaan kehitystehtävän, joka liittyy tavalla tai toisella Digitalisaatioon ja HR-toimintoihin.

Koulutus päättyy loppuseminaariin, jossa käydään läpi käytännön jakson raportointi ja kootaan yhteen opitut asiat. Seminaari järjestetään etäkonferenssina.

Koulutus toteutetaan Satakunnan ammattikorkeakoulun ja Suomen Itämeri-instituutin yhteistyönä KAforHR- hankkeen puitteissa.  KAForHR –hanke tukee innovatiivisia yrityksiä ja yrittäjiä luomalla inhimillisten resurssien (Human Resources, HR) ja organisaatioiden kehittämiseen keskittyviä yhteenliittymiä (Knowledge alliances, KA).

Ilmoittautuminen koulutukseen 29.11.2020 mennessä osoitteessa https://forms.gle/miELZRu6rpvpJF2J6

järjestäjien logot