Mitä osaamista menestyvältä yrittäjältä vaaditaan?

Kari Lilja, TkT, Erikoistutkija; Sirpa Sandelin, TkT, Yliopettaja

Pari viikkoa sitten pohdiskelin, saako yrittäjä riittävästi tukea yrittäjyyden taipaleellaan. Samasta Hallaworksin myyntilistalle päätymisestä kertoneesta uutisesta sai alkunsa toinenkin pohdiskelu: Mitä osaamista ja minkälaisia muita ominaisuuksia se todellinen yrittäjyys vaatii. Uutisen mukaan yrittäjäsiskokset totesivat konepajayrityksen vetovastuun olleen käytännössä kaksinkertainen työ, koska heillä ei ollut metallialan ammattitaitoa (Satakunnan kansa 1.11.2021, s. A7). Yrittäjyydessä siis ainakin jonkinlainen kompetenssi yrityksen toimialalta olisi 14 vuotta yrittäjinä toimineiden ja siten jo varsin kokeneiden yrittäjien mukaan ainakin suotavaa. Heillä tuo osaaminen oli luottomiehen varassa, ja artikkelista saa sen kuvan, että ainakin uskollisen työntekijän lomien ja vapaapäivien aikana yrittäjät itsekin haikailivat tuota osaamista.

Golfin peluu on hyvä mielenrauhalle mutta jos siitä tulee kokopäiväistä, yritys kärsii.
Ilman alan ydinosaamista yrittäjä keskittyy helposti epäolennaisuuksiin. Kuva by Hebi B. from Pixabay

Lausunto on sikäli mielenkiintoinen, että se kyseenalaistaa nykyisin monesta suunnasta esiin tulevan ajatuksen, että yrittäjäksi voi – hieman kärjistäen – ryhtyä kuka vain ja lähes mille alalle vain, kunhan omaa perustiedot some-markkinoinnista. Edes liikkeenjohdon ja taloushallinnon taitoja ei välttämättä kuulemma tarvita, nehän voi ostaa palveluna. En voi olla olematta hieman vahingoniloinen, sillä itse olen koko ajan yrittäjyydestä puhuttaessa korostanut, että yrittäjän ydinosaamisen (Core competence) täytyy olla siinä liiketoiminnassa, jota hän pyörittää. Monella alalla on lisäksi erityisiä pätevyysvaatimuksia, jotka täytyy täyttää, ennen kuin voi kyseistä toimintaa harjoittaa, eikä aina riitä, että yrityksessä on joku, jolla nuo pätevyydet ovat. Yrittäjällä itsellään täytyy olla auktorisointi, hyväksyntä tai lisenssi – termi vaihtelee alan mukaan – jolla vaadittu osaaminen todistetaan. Ja joillakin aloilla voidaan vaatia vuosien työskentely toisen palveluksessa ennen kuin tuota osaamista voi edes yrittää näyttää toteen.

Tuon ydinosaamisen lisäksi yrittäjällä on hyvä olla markkinoinnin, liikkeenjohdollisten, juridisten, hallinnollisten – mukaan lukien henkilöstöhallinto – ja talousasioiden tuntemusta. Se ei tarkoita sitä, että yrittäjän pitäisi itse tehdä mainokset, sopimukset, palkanlaskennat ja kirjanpito. Ei, eikä se edes kannata, koska kaikki se aika on pois yrittäjän tuottavasta työstä. Mutta yrittäjän on hyvä tuntea asiat, joista hän joutuu tekemään päätöksiä ja kantamaan sen lopullisen vastuun – viime kädessä jopa vapautensa kustannuksella. Muuten häntä viedään kuin pässiä narussa.

Yritysmaailma on julma ja kova paikka. Erityisen julma se on niille, jotka on houkuteltu sinne vastoin parempaa tietoaan.

Ja se ruusu on puhdasta purppuraa, raiteellakin. Mikä vei elämän?
Unelmat voivat muuttua painajaisiksi. Kuva by Goran Horvat from Pixabay.

Konkreettisten taitojen ja osaamisen (skills and knowhow) lisäksi menestyvän yrittäjän sanotaan usein omaavan tiettyjä ominaisuuksia, joita pidetään yrittäjyyden henkisinä tunnusmerkkeinä (entrepreneurial properties). Näitä ominaisuuksia ei ole vielä tyhjentävästi tunnistettu. Listoja on kyllä laadittu, mutta nekin ovat sisällöltään hyvin vaihtelevia. Konsensusta siitä, mitä ominaisuuksia yrittäjällä tulisi olla, ei ole kuin muutaman useimmille listauksille yhteisen ominaisuuden osalta. Yhden tällaisen konsensuslistan tarjoaa Harvard Business School:n verkkokurssi Entrepreneurship Essentials, jonka mukaan kymmenen ominaisuutta, jotka ovat tyypillisiä useimmille menestyneimmille yrittäjille, ovat:

1. Uteliaisuus

Uteliaisuus antaa yrittäjille mahdollisuuden etsiä jatkuvasti uusia mahdollisuuksia. Uteliaat yrittäjät eivät jää siihen, mitä he jo tietävät ja osaavat, vaan haastavat itsensä ja etsivät uusia toimintatapoja ja mahdollisuuksia. Yrittäjyyttä kuvataan joskus ikuisen etsimisen prosessiksi. Jatkuva nykytilan (status quo) haastaminen ja uusien vastausten etsiminen sekä uusiin että vanhoihin kysymyksiin avaavat ovia arvokkaille havainnoille ja uusille innovaatioille.

Musti meets Mirri... Tämä on uuden ystävyyden alku.
Utelias mieli löytää uusia mahdollisuuksia. Kuva by Gerhard G. from Pixabay.

2. Järjestelmälliset kokeilut

Utelias mieli sisältää järjestelmällisen kokeilun tarpeen. Yrittäjä testaa uusia mahdollisuuksia järjestelmällisesti selvittääkseen, kannattaako ideaa kehittää.

3. Sopeutuvuus

Maailma ympärillämme muuttuu koko ajan, ja niin muuttuu myös liiketoiminta. Uusia haasteita ja mahdollisuuksia ilmaantuu joka käänteessä. Kaikkiin skenaarioihin ei voi valmistautua. Tilanteita on arvioitava ja toimintaa mukautettava, jotta liiketoiminta voisi jatkua yllättävissäkin tilanteissa.

4. Päättäväisyys

Menestyäkseen yrittäjän on tehtävä varten vaikeita päätöksiä ja pysyttävä niiden takana. Johtajana yrittäjä on vastuussa omasta liiketoiminnastaan ja sen ohjaamisesta, mukaan lukien kaikki asiat talous- ja strategiasuunnittelusta HR- ja muiden resurssien allokointiin. Päättäväisyys ei kuitenkaan tarkoita, että pitäisi olla kaikki tietävä ja kaiken osaava. Yrittäjänä oleminen tarkoittaa haastavien päätösten tekemistä ja niiden läpikäymistä. Jos lopputulos osoittautuu vähemmän kannattavaksi tai muuten odottamattomalla tavalla epäsuotuisaksi, korjaavat toimenpiteet ovat yhtä tärkeitä.

Omena vai hampurilainen, kas siinä pulma - otetaan molemmat.
Teemme jatkuvasti päätöksiä, joiden kanssa meidän on elettävä. Kuva by Gerhard G. from Pixabay.

5. Tiimin muodostaja

Yrittäjän tulee olla tietoinen vahvuuksistaan ​​ja heikkouksistaan ​​ja rakentaa kykyjään täydentäviä tiimejä. Ei yksinomaan yrittäjä, vaan koko johto- tai yrittäjätiimi ohjaa liiketoimintaa kohti menestystä. Varsinkin yrittäjän uran alussa nuoren yrittäjän on tärkeää ympäröidä itsensä tiimillä, jolla on toisiaan täydentäviä kykyjä, ja joka edistää yhteistä tavoitetta.

6. Riskinsietokyky

Riski kuuluu yrittäjyyteen. Yrityksen perustaminen vaatii yrittäjältä riskinottoa, mutta riskien minimoimiseen on myös keinoja. Yrittäjien tulisi aktiivisesti hallita riskin ja tuoton välistä suhdetta ja sijoittaa yrityksensä ”kadun aurinkoiselle puolelle”. Menestyäkseen yrittäjän tulee hyväksyä se, että hän ottaa tietyn riskin saadakseen tavoittelemansa voiton. Yrittäjien yksilöllinen riskinsietokyky näkyy heidän pyrkimyksissään pienentää riskiä.

7. Sietää epäonnistumisia

Riskien hallinnan ja sietämisen sekä päätöksenteon aikana tapahtuvan riskien huomioimisen lisäksi yrittäjällä tulee olla kyky sietää epäonnistumisia. On arvioitu, että 75 – 85 prosenttia uusista startupeista epäonnistuu toimialasta ja alueesta riippuen. Epäonnistumisen syyt ovat erilaisia: liian optimistiset odotukset tai epärealistiset liiketoimintasuunnitelmat, yrittäjä voi keskittyä täysin vääriin asioihin, tai yrittäjän motivaatio voi lopahtaa. Vaikka monet näistä riskeistä voidaan ennakoida ja välttää, on myös riskejä, joita ei voida nähdä etukäteen. Menestyvä yrittäjä ymmärtää riskit ja on varautunut myös epäonnistumiseen. Hän näkee epäonnistumiset mahdollisuuksina oppia ja uuden menestyksen lähteenä.

Voihan sitä ullakon ikkunan tehdä puolikkaasta autostakin.
Epäonnistuminen voi olla alku jollekin täysin uudelle… Kuva by Andreas Lischka from Pixabay.

8. Sitkeys

Kuten jo todettiin, vaikka menestyvä yrittäjä ottaa huomioon epäonnistumisen mahdollisuuden, se ei tarkoita antautumista, vaan epäonnistumisten näkemistä mahdollisuuksina oppia ja kasvaa. Yrittäjäuran aikana monet ratkaisut osoittautuvat vääriksi, ja yritykset voivat epäonnistua ilman tiettyä syytä. Halu oppia virheistä, jatkuva kysymysten esittäminen ja pyrkimys saavuttaa asetettuja tavoitteita ovat menestyvien yrittäjien yhteisiä piirteitä.

9. Innovaatiot

Sanotaan, että innovaatio kulkee yhdessä yrittäjyyden kanssa. Tämä voi olla totta – mutta ei välttämättä. On monia esimerkkejä siitä, kuinka uusi yritys on menestynyt ottamalla olemassa olevan tuotteen tai palvelun, parantamalla ja uudistamalla sitä sekä päivittämällä tuotetta vastaamaan markkinoiden tämänhetkisiä tai tulevia vaatimuksia. Vaikka kokonaan uusi innovaatio ei ole välttämätön menestymisen kannalta, innovatiivinen ajattelutapa auttaa ainakin ratkaisemaan ongelmia. On hyvä tietää, että innovatiivisuus on ominaisuus, jota voidaan kehittää. Strategisia taitoja kehittämällä yrittäjä saa myös työkaluja innovatiivisten mahdollisuuksien löytämiseen ja liiketoiminnan menestyksen varmistamiseen.

Lääkekehitys on pitkäjänteistä työtä.
Innovaatiot syntyvät usein tiimityönä. Kuva by felixioncool from Pixabay.

10. Pitkäjänteinen ajattelu- ja toimintatapa

Termi yrittäjyys (entrepreneurship) määritellään yleisesti yrityksen perustamisprosessiksi. Vaikka yrityksen perustamisen ensimmäiset askeleet ovat kriittisimpiä yrityksen menestymiselle, yrityksen saaminen toimintavaiheeseen ei lopeta prosessia. Yrityksen perustaminen tai hankkiminen voi olla helppoa – tai ainakin näyttää helpolta. Se vaatii kuitenkin kovaa työtä kannattavan ja kestävän liiketoiminnan kasvattamiseksi. Vaikka yrittäjällä voi olla loistava idea yritystä perustaessaan, suurimmat mahdollisuudet voivat – ja luultavasti löytyvät – yrityksen pyöriessä. On korostettu, että yrittäjyys on elämän mittainen matka, ja yrittäjien tulee kehittää yritystoimintaansa pitkäjänteisesti menestyäkseen myös tulevaisuudessa.

Askel askeleelta portaita ylöspäin.
Menestys ei välttämättä tule yhtäkkiä vaan askel askeleelta. Kuva by Gerd Altmann from Pixabay.

Yrittäjä voi toki menestyä, vaikka hänellä olisi vain joku edellä luetelluista ominaisuuksista, mutta mitä useampia häneltä löytyy, sitä todennäköisempää on menestyminen. Kunhan on onni myötä.

Artikkeli on kirjoitettu Euroopan unionin Interreg BSR ohjelman rahoittaman Inbets+-hankkeen puitteissa. Vastuu artikkelissa esitetyistä näkemyksistä on yksinomaan kirjoittajilla.

Rahoittajien logot