MAKO – mutta ei mikään Maakunnan kone…

Kari Lilja, TkT, Erikoistutkija; Sirpa Sandelin, TkT, YliopettajaSanna Lindgren, projektityöntekijä

…eikä pumppukaan. Kuva: Farmilaite Oy

Tarkkasilmäisempi saattoi huomata, että SAMKin Porin kampuksella oli torstaina 6. helmikuuta MAKO-työryhmän kokous, mutta kovin moni tuskin tietää, mikä se sellainen MAKO-työryhmä oikein on.

Koordinoitua yhteistyötä

Maahanmuuttajatyön koordinointityöryhmä, tuttavallisemmin vain MAKO-työryhmä, on maahanmuuttajatyötä tekevien viranomaisten, yhdistysten, oppilaitosten ja uskonnollisten yhteisöjen yhteistyöelin. Sen työtä koordinoidaan Porin kaupungin perusturvan maahanmuutto- ja pakolaistyön tiimin puitteissa, ja siinä on mukana edustajia mm. Porin kaupungin eri toimialoista, valtion aluehallinnosta (Satakunnan ELY-keskus ja TE-toimisto), seurakunnista ja uskonnollisista yhteisöistä, vapaaehtoisjärjestöistä, kuten Satakunnan monikulttuuriyhdistyksestä ja Porin Interseura ry:stä, Suomen punaisen ristin Satakunnan piiristä ja MLL:n Satakunnan piiristä sekä yliopistoista, korkeakouluista, ammattiopistoista ja kansalaisopistoista. MAKO-työryhmä kutsuu kokouksiinsa myös maahanmuuttajia ja vierailevia asiantuntijoita muista satakuntalaisista kunnista, hankkeista ja eri alojen yhdistyksistä.

MAKO-verkosto kokoaa eri sektorien toimijat ja koordinoi yhteistyötä. Satakunnan ammattikoulu on toiminnassa mukana Intact-hankkeen kautta.

Kokous SAMKin tiloissa

Tällä kertaa kokouksessa, joka pidettiin Satakunnan ammattikorkeakoulun tiloissa, oli mukana 24 henkilöä 17 eri organisaatiosta. Kokouksen aikana käsiteltiin ajankohtaisia hankkeita, vaihdettiin kokemuksia ja saatiin tuoretta tietoa muuttuneista ja lähiaikoina muuttuvista käytännöistä.

MAKO-työryhmän kokous Satakunnan ammattikorkeakoulussa 6.2.2020

Toimintaa jo kymmenen vuoden ajan

MAKOn toiminta käynnistyi vuonna 2010, kun Porin kaupunki alkoi säännöllisemmin vastaanottaa kiintiöpakolaisia ja työperäinen maahanmuutto kasvoi vuosi vuodelta Olkiluodon myötä. Tarvittiin koordinoitua yhteistyötä sekä eri paikallisten toimijoiden välillä että paikallisten toimijoiden ja valtionhallinnon yksiköiden välillä. Valmis verkosto helpotti ja sujuvoitti yhteistyötä myöhemmin, kun Suomeen alkoi virrata turvapaikanhakijoita ennakoitua enemmän. Toimintaan on saatu kerättyä kattava määrä eri alojen organisaatioita ja toiminta on vakiintunut.

Lisätietoa MAKO-työryhmän toiminnasta saa Su Ran Kimiltä (suran.kim@pori.fi).

Artikkeli on kirjoitettu Euroopan unionin Erasmus+ -ohjelman rahoittaman Intact -hankkeen puitteissa. Vastuu artikkelissa esitetyistä näkemyksistä on yksinomaan kirjoittajilla.

Kiitokset Su Ran Kimille asiatietojen tarkistuksesta.