Maahanmuutto Brasiliassa

Juliana Aguilar-Mäkelä

Intiaanien alun perin asuttama ja portugalilaisten siirtolaisten valloittama Brasilia on maahanmuuttajien maa, joka on siirtomaavallan alusta alkaen ottanut vastaan ihmisiä kaikkialta maailmasta. Siirtomaa-aikana maahanmuuttoa Brasiliaan kannusti Portugalin hallinto, joka tarjosi tuhansille portugalilaisille maata, työtilaisuuksia ja asuntoja – etuja, joilla oli ja joilla on suuri taloudellinen ja sosiaalinen merkitys. Toinen siirtomaa-aikana alkanut maahanmuuttovirta oli pakotettu siirtolaisuus, kun afrikkalaisia tuotiin tekemään orjatyötä siirtokunnan talouden kehittyessä.

Kun orjuus vuonna 1888 lakkautettiin Brasiliassa, maahanmuutto lisääntyi, koska orjatyö oli välttämätöntä korvata halvalla palkkatyövoimalla, joka hallitsisi eurooppalaiset maatalouden ja valmistuksen tuotantotekniikat. Orjuuden loppuessa afrikkalaiset olivat vapaita, mutta heidät jätettiin oman onnensa varaan, koska tukea integraatioon ja uuden elämän rakentamiseen vapaana ei annettu. Orjuuden poistaminen aiheutti valtavaa sosiaalista eriarvoisuutta Brasilian yhteiskunnassa, koska orjien oli koko maassa asetuttava vapautumisensa jälkeen asumaan taajamia ympäröiville kukkuloille, joille muodostui slummeja. Suurimmat slummit eli favelat ovat keskittyneet Rio de Janeiroon, ja suurin osa faveloiden asukkaista on orjien jälkeläisiä.

Suosittu puistopuu Ipê hohtaa kukkiessaan violettina, taustalla näkyy brasilialaista uusklassismia edustava kirkko
Suosittu puistopuu Ipê, taustalla näkyy Brasilian uusklassismia edustava kirkko (Araxá, Minas Gerias). Kuva: Juliana Aguilar-Mäkelä

Entisen presidentin Luiz Inácio Lula da Silvan, lyhyemmin vain Lulan, hallituksen aikana hyväksyttiin afro-brasilialaisia ja intiaaneja koskeva kiintiölaki, jolla yritettiin lisätä näiden kansanryhmien osuutta korkea-asteen koulutuksessa. Tähän saakka he ovat aina olleet hierarkian pohjalla ja alipalkattuja. Lulan hallituksen hanke toteutui, ja tuhannet brasilialaiset nousivat köyhyydestä keskiluokkaan. Eliitti ei pitänyt siitä, koska oikeuksistaan tietämättömiä ihmisiä on helpompi manipuloida. Suunnitelmat Lulan syrjäyttämiseksi hallituksesta voimistuivat. Tavoitteena oli kaataa hänen projektinsa suurimmaksi osaksi orjien ja intialaisten jälkeläisistä koostuvan köyhimmän väestönosan yhdistämisestä yhteiskuntaan.

Paitsi portugalilaisia ja afrikkalaisia, myös monia muita maahanmuuttajia eri puolilta maailmaa saapui Brasiliaan vuosien 1850 ja 1934 välillä, ja heillä oli suuri vaikutus maan taloudelliseen ja sosiaaliseen kehitykseen. Nämä uudet maahanmuuttajat, jotka tuolloin saivat maa-alueita ja kahvitiloja asuttavakseen, ja heidän jälkeläisensä muodostavat enemmistön Brasilian eliitistä. Näin kasvoi suuri epätasa-arvon kuilu, joka oli saanut alkunsa jo siirtomaa-ajalla. Tällä oli vakavia yhteiskunnallisia vaikutuksia, koska uudet maahanmuuttajat eivät vain saaneet maata, vaan myös osavaltion johdettavakseen, ja vielä nykyäänkin näillä osavaltioita vastaanottaneilla perheillä on suuri poliittinen ja taloudellinen vaikutusvalta.

Paraty - Rio de Janeiro, Vanha satama, etualalla siirtomaavallan aikaisia tykkejä. taustalla huviveneitä.
Paraty – Rio de Janeiro, satama. Kuva: Juliana Aguilar-Mäkelä

Oli monia syitä, jotka saivat ihmiset muuttamaan Brasiliaan vuosien 1850 ja 1934 välisenä aikana. Portugalilaiset tulivat Brasiliaan Portugalin vaikeiden taloudellisten olosuhteiden vuoksi. He levittäytyivät useille Brasilian alueille, kuitenkin enimmäkseen Rio de Janeiroon ja São Pauloon.

Suurin osa saksalaisista muutti Brasiliaan vuosien 1824 ja 1969 välillä. Enemmistö heistä asettui Santa Catarinaan, Rio Grande do Suliin, Estrelaan, Lajeadoon ja Vale dos Sinosiin, Paranaan, maan eteläosiin, uskoakseni sen takia, että, se on osavaltio, jonka ilmasto ei ole trooppinen vaan samankaltainen kuin Euroopassa. Eteläiselle Brasilian osavaltiolle antavat leimansa saksalaiset rakenteet, keittiö ja kulttuuri. Jopa portugalin kielellä on siellä erilainen aksentti maahan muuttaneiden ihmisten vaikutuksen vuoksi.

Italialaiset alkoivat saapua Brasiliaan noin vuonna 1870, kun Italiassa oli taloudellisia ongelmia. He korvasivat orjatyön kahvitiloilla ja heillä oli tietoa tuotantotekniikoista, jotka olivat välttämättömiä maan ensimmäisten teollisuudenalojen rakentamisessa. Italialaiset levittäytyivät São Pauloon, Rio Grande do Suliin ja Santa Catarinaan. Italialainen kulttuuri on erittäin vahvaa Kaakkois-Brasiliassa, lähinnä São Paulossa. Keittiön, tanssin ja kielen vaikutus tällä alueella on vielä vahva. Myös espanjalaisia maahanmuuttajia tuli 1800- ja 1900-luvuilla työskentelemään São Paulon osavaltiossa sijaitsevissa kahvinviljelmissä.

Maidensa vaikeuksien karkottamina myös syyrialaisia ja libanonilaisia muutti Brasiliaan 1800-luvulla. He levittäytyivät Brasilian pohjoispuolelle, muiden muassa Acren, Cearan ja Amazonasin osavaltioihin. Toisin kuin maatalouteen keskittynet italialaiset, espanjalaiset ja saksalaiset, Libanonista ja Syyriasta tulleet olivat mukana kaupassa.

Japanilaisten maahanmuutto alkoi kasvaa vuonna 1906 kahden maan välisellä sopimuksella, koska Japanin oli lievitettävä korkean väestönkasvun ja feodalismin päättymisen aiheuttamia sosiaalisia jännitteitä. Japanilaiset asettuivat enimmäkseen São Pauloon, Paranaan, Paraan ja Mato Grosso do Suliin, missä he kehittivät maataloustoimintaa ja olivat vastuussa uusien viljely- ja tuotantotekniikoiden käyttöön ottamisesta maassa. Japanilaisyhteisö on erittäin suuri. Esimerkiksi São Paulossa, Praça da Liberdade -kadulla, heillä on kokonainen kortteli ravintoloita ja koristekauppoja.

Araxán uusklassinen kirkko.
Araxán uusklassinen kirkko. Kuva: Juliana Aguilar-Mäkelä.

Kuten näemme, hallitsematonta maahanmuuttoa Brasiliaan tapahtui siirtomaa-ajanjakson aikana ja pian sen jälkeen, aikana, jolloin portugalilaiset eivät ottaneet huomioon jo siellä olleiden alkuperäiskansojen kulttuuria vaan toivat omat tottumuksensa, kulttuurinsa ja arvonsa. Muiden maahanmuuttajien saapuessa brasilialaiseen kulttuuriin omaksuttiin uusia kulttuurisia vaikutteita, ja alkuperäiskansojen häviämisen myötä todellinen kulttuurimme poistettiin melkein tarkoituksella.

Alkuperäiskulttuuri, josta olen ylpeä ja johon kuulun, on täynnä tapoja, uskomuksia ja myyttejä. Täysin erilainen kuin eurooppalainen perinne. Äitini suku kuuluu Araxas-heimoon, jonka juuret ovat Triâgulo Mineiron alueella, alueella, jossa asuin ennen Suomeen muuttamista. Isäni puolelta suurin osa suvusta on afrikkalaisten ja alkuperäiskansoihin kuuluneiden jälkeläisiä. Monet brasilialaiset eivät tiedä varmuudella sukunsa alkuperää, koska asiakirjat, jotka osoittaisivat tämän, tuhottiin vallitsevan eurooppalaisen kulttuurin vuoksi.

Emme kuitenkaan voi kiistää sitä, että maahanmuutto toi myös myönteisiä tekijöitä Brasiliaan. Siirtomaa-aika ja Portugalin taloudellinen kasvu avasivat maan kansainvälisille markkinoille, mikä yhdessä maan ensimmäisten teollisuudenalojen perustamiseksi välttämättömien valmistus- ja tuotantotekniikoiden omaksumisen kanssa johti nopeaan kasvuun ja taloudelliseen kehitykseen. Toinen positiivinen seuraus maahanmuutosta on ollut jokaisen kansan mukana tullut jättimäinen kulttuurinen ja gastronominen tausta. Musiikkimme, ruokamme, tanssimme ja uskontomme ovat maahanmuuton hedelmiä, jotka ovat jatkuneet kaikkialla Brasiliassa ja tekevät maasta ja kulttuurista niin monipuolisen.

Tällä hetkellä Brasilia ottaa edelleen vastaan maahanmuuttajia, ja Haitin kriisi ja Venezuela pakottivat ihmiset turvautumaan maahan, jossa on enemmän mahdollisuuksia työhön ja turvalliseen elämään. Nykyisellä hallituksella ei ole suunnitelmaa näiden pakolaisten integroimiseksi. On kuin menneisyys toistuisi nykyhetkessä, koska väkivalta, köyhyys ja laiton työ alkavat näkyä paikoissa, joihin venezuelalaiset ja haitilaiset muuttavat, eikä ratkaisua ole vieläkään löydetty Jair Bolsonaron hallituksessa, joka vain kannustaa vihapuheeseen ja maahanmuuttajien syrjintään.

Paratyn rannikkokaupungin vanha keskusta kapeine kujineen on siirtomaa-ajalta.
Paratyn rannikkokaupungin vanha keskusta on siirtomaa-ajalta. Kuva: Juliana Aguilar-Mäkelä.

Yhteenvetona voidaan todeta, että Brasilia on esimerkki siitä, että, voidakseen ottaa vastaan huomattavan määrän maahanmuuttajia, maalla on oltava hyvin hallittu kotouttamispolitiikka, joka ei suosi ketään eikä sulje pois yhtään ryhmää, tai tuloksena on suuri sosiaalinen eriarvoisuus maassa, jossa enemmistö on rutiköyhää ja vähemmistö upporikas. Toiseksi maan on osattava tunnistaa pakolaiset ja taloudelliset maahanmuuttajat, jotta kaikki hyötyisivät siitä myönteisesti. Kotouttamisprojekti on tehtävä perusteellisesti, alkaen kielen oppimisesta. Maahanmuuttajia on tuettava ja ohjattava sopeutumaan yhteiskuntaan, jotta kotoutumisprosessi toisi hyviä tuloksia.

Immigration in Brazil – English

Brazil, a land inhabited by indigenous and colonized by Portuguese, is a country of immigrants that since the beginning of colonization has received people from all over the world. Immigration in Brazil was encouraged during the colonial period by the Portuguese court, which offered several benefits such as a piece of land for thousands of Portuguese to come to work and live in Brazil, benefits that had and has a great economic and social impact in the country. Another immigration flow that began in the colonial period was the forced immigration of Africans to serve as slave labor for the development of the colony’s economy.

There was an intensification of immigration, after the abolition of Brazil in 1888 since labor with cheap wages, people who knew European agricultural and manufacturing production techniques, was needed to replace slave labor. Africans were free with the end of slavery but left to their own luck as no support or integration was provided, in order to rebuild their lives at liberty. Therefore, the abolition caused a huge social inequality in Brazilian society, since the slaves after being freed had to settle in the hills (current favelas), ghettos and suburbs throughout the country, bringing on poverty, violence, and discrimination. Rio de Janeiro is where the largest favelas are concentrated by mostly descendants of slaves and indigenous people as well.

Under the Luiz Inácio Lula da Silva government, a quota law for Afro-Brazilians and indigenous people was enacted as a plan to integrate these people into higher level education, as they have always occupied the base of the pyramid, being underpaid. Lula government project was implemented, and thousands of Brazilians left poverty for the middle class, but the elite did not feel comfortable after all, as people who do not know their rights are easier to be manipulated. After that, the plan to withdraw Lula from government was intensified. The purpose was to stop his social project to include the poorest population, who is mostly descendants of slaves and indigenous.

However, not only did Portuguese and Africans entered Brazil, but several other immigrants from different parts of the world arrived during 1850 and 1934 and had a significant influence on the economic and social development of the country. These new immigrants are the considerable majority of those who constitute the Brazilian elite who, back then received land and coffee crops to reside in Brazil. Thus, the great inequality gap that began in the colonial period was formed and having serious impacts in today’s day. Those immigrants not only received land, but also states as a gift, a whole state to lead, and even today these benefited families have tremendous local political and economic influence.

Immigrants arrived in Brazil for several reasons that led people to immigrate in that period between 1850 and 1934. The Portuguese, in addition to being colonizers came to Brazil due to the difficult economic conditions in Portugal, splitting to several regions, mainly Rio de Janeiro and São Paulo.

Most of the Germans migrated to Brazil between 1824 and 1969, when a good part settled in Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Estrela, Lajeado and Vale dos Sinos, Paraná, south of the country. The southern state of Brazil is very influenced by German constructions, cuisine and culture, and as well the Portuguese language gains a different accent.

The Italians started arriving in Brazil around 1870 and 1960 when Italy was going through some internal issues, they replaced the slave labor in the coffee farms that had knowledge of the production techniques essential for the installation of the first industries in the country, they split up to São Paulo, Rio Grande do Sul and Santa Catarina. Italian culture is extremely thriving in southeast Brazil, mainly in São Paulo, the cuisine, dance, and language still has a strong influence in this region. As well as Spanish immigration in the 19th and 20th centuries, came to work in the coffee plantations in the state of São Paulo.

Syrians and Lebanese, also, motivated by the difficulties of their countries, went to Brazil in the 19th century. Dividing to the north of Brazil, Acre, Ceará and Amazonas they became involved in local commerce, unlike the Italians, Spanish and Germans who were involved in agricultural activities.

Japanese immigration took place in greater numbers in 1906 through an agreement between the two countries, since Japan needed to ease social tensions caused by high population growth and the end of feudalism. They settled more in São Paulo, Paraná, Pará and Mato Grosso do Sul where they developed agricultural activities and were responsible for implementing new cultivation and production techniques in the country. The Japanese community is very large, and they occupy an entire area in São Paulo in the Praça da Liberdade, with restaurants and decoration shops.

As we undoubtedly can see, uncontrolled immigration in Brazil took place after the colonial period, a period in which the Portuguese did not consider the culture of the indigenous folks who were already there and imposed their habits and cultural values. New cultures were introduced into Brazilian culture with the arrival of the other immigrants, and due to the decimation of indigenous peoples, our true culture was almost purposefully wiped out. The indigenous traditions, which I am proud and make part, is full of customs, beliefs, and myths, completely different from European tradition. My family, for example, on the mother’s side belongs to the “Araxas” tribe that lived in the region of the “Triâgulo Mineiro” where I lived before moving to Finland, and on the father side, most are descendants of Africans with indigenous as well. Most Brazilians do not know exactly its origin, since documents that proves it, were destroyed for the purpose of prevailing European culture.

However, we cannot omit that immigration also brought positive factors to Brazil, the colonization of Portugal opened the country to the international market for its economic expansion, leading naturally to rapid growth and economic development during the colonial era, along with knowledge of manufacturing and production technology, fundamental for the settlement of the first industries in the country. One more positive factor of immigration was the huge cultural and gastronomic outcome that came with each folk, our music, cuisine, dance, plants, and religion are the consequence of all those peoples that immigrated and were perpetuated throughout Brazil, making it so diverse.

Currently, Brazil continues to receive immigrants, since the crisis in Haiti and Venezuela have forced their people to take refuge in a country with more job opportunities and security. The actual government has no plan to integrate these refugees, it is like seeing the past repeat itself in the present. Thus, the violence, poverty, discrimination, and illegal work are beginning to stand out in places where Venezuelans and Haitians are immigrating and no solution has been found by Jair Bolsonaro government, only hate speech and encouraging discrimination against these immigrants.

In conclusion, Brazil is an example that, in order to receive an expressive number of immigrants, it needs to have well-managed integration policies, without privileging certain groups and excluding others. The result is seen in the suburbs and slums, and in the noble and wealthy part of the entire country. Another issue that must be taken into account with immigration is to differentiate refugees from economic immigrants so that properly action will be taken, in order to reap good results.  Integration project must be done thoroughly starting with the language, supporting and wisely guiding these immigrants to adapt the society, becoming good examples, not a barrier for the country in the future.

Imigração no Brasil – Português

Uma terra habitada por índios e colonizada por portugueses é um pais de imigrantes que desde o início da colonização recebe pessoas do mundo todo. A imigração no Brasil foi incentivada durante o período colonial pela coroa portuguesa que oferecia vários benefícios, entre eles pedaço de terras para que milhares de portuguêses viessem trabalhar e residir no Brasil, benefícios esses que teve e tem um grande impacto econômico e social no país. Outro fluxo imigratório que se iniciou no período colonial foi a imigração forçada de africanos para servirem de mão de obra escrava para o desenvolvimento da econômia da colônia.

Logo após a abolição da escravatura no Brasil em 1888, houve uma intensificação da imigração, já que era necessário substituir a mão de obra escrava por assalariada barata, mas que tivesse domínio das técnicas de produção agrícolas e manufatureiras da Europa. Com o fim da escravidão os africanos estavam livres, porém a sua própria sorte, pois nenhum amparo ou integração foi dada para que eles reconstruíssem suas vidas em liberdade. A abolição causou uma desigualdade social gigantesca na sociedade Brasileira já que os escravos depois de liberto tiveram que se acomodar em morros (atual favela), guetos e subúrbios espalhados pelo país afora, gerando pobreza, violência e a discriminação. Rio de Janeiro é onde se concentra as maiores favelas e que tem por sua maioria descendestes de escravos e indígenas.

No governo Luiz Inácio Lula da Silva foi criado lei de quotas para afro brasileiros e indígenas como forma de inserir esses povos no ensino superior, pois os mesmos sempre ocuparam a parte base da pirâmide, sustentando a elite brasileira com seus serviços de baixa remuneração. O projeto do governo Lula se concretizou e milhares de brasileiros saíram da pobreza para classe média, porém a elite não gostou, afinal um povo sem conhecimento é mais fácil de ser manipulado, então o plano de tirar Lula do governo se intensificou e seus projetos de inclusão social a população mais pobre que por sua maioria são descendentes de escravos e indígenas voltam à estaca zero.

Pois bem, não só portugueses e africanos entraram no Brasil, mas vários outros imigrantes de diversas partes do mundo ali chegaram durante 1850 e 1934 e tiveram grande influência no desenvolvimento econômico e social do país. Esses novos imigrantes são por maioria os que constituem a elite Brasileira que lá atrás receberam terras e lavouras de café para residir no Brasil. Assim, se formava a grande lacuna de desigualdade que se iniciou no período colonial e tendo sérios impactos nos dias atuais, pois esses imigrantes não só receberam terras, mas também estados como presente, sim um estado todo para liderar e até hoje essas famílias beneficiadas têm grande influência política e economia local.

Chegaram imigrantes no Brasil por vários motivos que levam um povo imigrar no período do século de 1850 e 1934. Os Portugueses além de seres os colonizadores vieram para o Brasil devido as difíceis condições econômicas de Portugal, espalhando-se por diversas regiões do Brasil, principalmente Rio de Janeiro e São Paulo.

A maioria dos alemães imigraram-se para o Brasil a partir de 1824 e 1969 onde boa parte se fixaram em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Estrela, Lajeado e Vale dos Sinos, Paraná, sul do pais. O estado do sul do Brasil é bem marcado pelas construções, culinária e cultura alemã, até mesmo o idioma português do sul ganha um sotaque diferente.

Os italianos começaram a chegar no Brasil por volta de 1870 e 1960 quando a Itália passava por problemas, substituíram a mão de obra escrava nas fazendas de cafés e possuíam conhecimento das técnicas de produção, essenciais para a instalação das primeiras industrias no país, eles se espalharam em São Paulo, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. A cultura italiana é muito forte no sudeste do Brasil, principalmente São Paulo, a culinária, dança, e idioma tem até hoje tem muita influência nessa região. Já os espanhóis migraram no século XIX E XX, vieram para trabalhar nas plantações de café no estado de São Paulo.

Os Sírios e Libaneses motivados também pelas dificuldades dos seus países foram para o Brasil no século XIX. Se espalhando mais ao norte do Brasil como Acre, Ceara e Amazonas se envolvendo com o comércio local ao contrário dos Italianos, Espanhóis e Alemães se envolveram em atividades agrícolas.

A imigração Japonesa deu-se em maior número em 1906 por um acordo entre os dois países já que o Japão precisava aliviar a tensão social causada por seu alto índice demográfico. Os japoneses se fixaram em mais São Paulo, Paraná, Pará e Mato Grosso do Sul onde desenvolveram atividades agrícolas e responsáveis por implantação de novas técnicas de cultivo e produção no país. A comunidade japonesa é bem ampla, eles ocupam um bairro todo em São Paulo na praça da liberdade, com restaurantes e lojas de decoração.

Como podemos ver a imigração descontrolada no Brasil se deu logo após o período colonial, período esse em que os portugueses não consideraram a cultura dos povos indígenas que ali já estavam e impuseram seus hábitos, valores culturais. Com a chegada dos demais imigrantes do novas culturas foram sendo inseridas na cultura Brasileira e com a dizimação dos povos indígenas nossa verdadeira cultura foi sendo quase que propositalmente apagada. A cultura indígena no qual eu me orgulho e faço parte é repleta de costumes, crenças e mitos, completamente diferente dos povos europeus. Minha família por exemplo por parte de mãe pertence a tribo “Araxas” que habitavam na região do triangulo mineiro onde eu residia antes de me mudar para Finlândia, e por parte de pai a maioria são descendentes de africanos com indígena também. Muitos brasileiros não sabem por certo sus origems, já que documentos que comprovam isso foram destruídos com a finalidade de prevalecer a cultura europeia.

Todavia, não podemos negar que a imigração trouxe também fatores positivo para o Brasil, a colonização de Portugal abriu o país ao mercado internacional para sua expansão econômica, levando a um rápido crescimento e desenvolvimento econômico durante a era colonial junto com o conhecimento das técnicas de produção de manufaturas, fundamentais para a instalação das primeiras indústrias no país. Outro fator positivo da imigração foi a bagagem cultural e gastronômica gigantesca que veio com cada povo, nossa música, culinária, dança, plantas e religião são resultados de toda esses povos que imigraram e que se perpetuaram pelo o Brasil a fora e o faz ser tão diverso.

Atualmente, Brasil continua recebendo imigrantes, com a crise no Haiti e Venezuela forçaram seus povos a se refugiar para um pais com mais possibilidades de trabalho e segurança. O atual governo não tem nenhum plano de integração para esses refugiados, é como ver o passado repetir-se no presente, pois a violência, pobreza, discriminação e trabalho ilegal começam a se tomar conta nos locais onde venezuelanos e haitianos estão se imigrando e nenhuma solução foi tomada até o momento pelo governo de Jair Bolsonaro, apenas declaração de ódio e incentivo a descriminação a esses imigrantes.

Concluindo, brasil é o um exemplo de que, para receber um número expressivo de imigrantes precisa ter políticas de integração bem geridas, não favorecendo um grupo e excluindo outro, ou resulta em alta desigualdade social em um país onde a maioria é pobre e a minoria extremamente rica. Outra questão que deve ser levado em consideração com a imigração é diferenciar refugiados de imigrantes econômicos para que ações diferentes sejam tomadas com a finalidade de colher bons resultados. Um projeto de integração deve ser feito minuciosamente começando pelo idioma, apoiando e guiando esses imigrantes para se adaptarem na sociedade virando exemplos bons não um obstáculo para o país futuramente.

Juliana Aguilar-Mäkelä on harjoittelijana Satakunnan ammattikorkeakoulussa. Juliana on kotoisin Brasiliasta, mutta asuu tällä hetkellä Porissa. Brasiliassa hän valmistui ammattikoulusta websuunnittelijaksi ja hänellä on laaja kokemus tältä alalta. Hän toimi vuosia verkkokurssien suunnittelijana brasilialaisessa HR-yrityksessä ja kiinnostui tuolloin liiketoiminnasta. Tällä hetkellä Juliana opiskelee toista vuotta englanninkielisessä International Business -koulutusohjelmassa Satakunnan ammattikorkeakoulussa.

Artikkeli on kirjoitettu Euroopan unionin Interreg BSR -ohjelman rahoittaman Inbets -hankkeen puitteissa. Vastuu artikkelissa esitetyistä näkemyksistä on yksinomaan kirjoittajalla.

kuvassa ovat hankkeisiin osallistuvien tahojen logot